Algemene Voorwaarden

Inleiding

Door gebruik te maken van de diensten en/of site van Swopster, ga je akkoord met deze Voorwaarden. Swopster raadt iedereen aan die gebruik maakt van de website of een van deze diensten, deze Voorwaarden vooraf te lezen. Swopster kan deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij zullen dit vermelden op de website en je kunt je afmelden als gebruiker wanneer je het niet eens bent met de wijziging.

Deze Voorwaarden zijn met ingang van 15 december 2014 van toepassing op onze relatie met gebruikers en anderen die interactie voeren met Swopster.nl.

Privacy

In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met jouw persoonlijke gegevens en hoe we jouw privacy beschermen wanneer je onze website gebruikt.

Gebruik van de website

Swopster gebruikers zijn verantwoordelijk voor het correct en eerlijk vermelden van gegevens van producten die worden geüpload. Hier volgen enkele regels waaraan je je moet houden met betrekking tot het gebruik van de website.

a. Je bent niet jonger dan 13 jaar.

b. Het is niet toegestaan te handelen in strijd met de wet, de rechten van derden, of ons beleid op de site en in deze Voorwaarden.

c. Het is niet toegestaan onjuist, misleidend, lasterlijk, of smadelijke inhoud van voorwerpen en/of persoonlijke informatie (van derden) te posten.

d. Het is niet toegestaan virussen of andere technologieën te verspreiden die (eigendom en/of belangen van) Swopster of Swopster gebruikers, kunnen schaden.

e. Het is verboden informatie van Swopster gebruikers te verzamelen zonder hun toestemming.

f. Acquisitie naar aanleiding van informatie op Swopster.nl is niet toegestaan.

g. Het is niet toegestaan je persoonlijke kledingkast te gebruiken voor eigen commercieel gewin.

Hoewel we regels bieden voor het gedrag van gebruikers, controleren of sturen we de acties en producten van gebruikers op Swopster.nl niet en zijn we niet verantwoordelijk voor de inhoud of informatie of producten die gebruikers overdragen of delen op Swopster.nl.

We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele aanstootgevende, ongepaste, obscene, illegale of op andere wijze afkeurenswaardige inhoud of informatie die je mogelijk op Swopster.nl vindt. Het gebruik van Swopster.nl is op eigen risico. We zijn niet verantwoordelijk voor het online of offline gedrag van Swopster gebruikers.

Misbruik van de website

Voor het melden van problemen, aanstootgevende inhoud en overtredingen, verzoeken wij dit aan ons te melden via het contactformulier. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site schoon en veilig mogelijk blijft.

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Voorwaarden en/of het Privacybeleid, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – onder andere om veiligheidsredenen, om misbruik te voorkomen en/of ter bescherming van onze gebruikers, de desbetreffende gebruiker uitsluiten van de diensten van Swopster of bepaalde functionaliteiten voor deze gebruiker beperken. Swopster kan ook een of meerdere swop-advertenties van de gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door gebruiker betaald bedrag. Swopster behoudt zich het recht voor om hierover naar haar inzicht te besluiten.

 Accountbeveiliging

Met betrekking tot de beveiliging van je account dien je je aan de volgende regels te houden:

a. Het is niet toegestaan valse persoonlijke gegevens te verstrekken of namens een ander een account aan te maken (tenzij hier toestemming voor is gegeven).

b. Je bent verantwoordelijk je contactgegevens correct en actueel te houden.

c. Het is niet toegestaan je wachtwoord met anderen te delen

d. Als we je account deactiveren, maak je geen andere account zonder onze toestemming.

e. Als je een gebruikersnaam of vergelijkbare identificatie selecteert voor je account of pagina, behouden wij ons het recht voor om deze te verwijderen of terug te vorderen indien wij menen dat deze ongepast is.

Rechten van anderen beschermen

a. Het is niet toegestaan inhoud te plaatsen of actie te ondernemen waarmee de rechten van iemand anders worden geschonden of overtreden, of waarmee de wet op een andere wijze wordt overtreden.

b. Het is niet toegestaan gebruik te maken van onze auteursrechten of handelsmerken, behalve wanneer je schriftelijke toestemming van ons hebt.

Aansprakelijkheid

Swopster.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade, gevolgschade, verlies, indirecte of directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden of (met het gebruikt van) Swopster.nl.

Garanties

Wij kunnen je niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan jouw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de website of delen daarvan kan worden verkregen.

Swopster.nl kan jou ook niet garanderen dat de producten of diensten die door gebruikers op de website worden aangeboden voldoen aan jouw verwachtingen.

Vrijwaring

Je vrijwaart Swopster.nl van elke claim of eis gemaakt door derden als gevolg van of voortvloeien uit jouw schending van deze Voorwaarden, het posten van gegevens op Swopster.nl en/of jouw overige gebruik van Swopster.nl

Geschillen

Swopster is een platform waar een gebruiker een kledingruil kan plaatsen en een gebruiker deze kan bekijken. Swopster.nl is geen partij bij de overeenkomst die tussen Swopster gebruikers tot stand komt. Gebruikers van Swopster dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

Als er een geschil ontstaat tussen u en een andere Swopster gebruiker, dan kunnen wij redelijke verzoeken overwegen om het geschil door middel van bemiddeling of arbitrage op te lossen, als alternatief voor rechtszaken.